KontaktHotel Nitra s.r.o.
Novozámocká 214/820 (mapa)
949 05 Nitra
Tel.: +421 918 829 714
Tel.: +421 376 316 954